Używanie technologii cyfrowych przez dzieci – 12 postulatów

Obserwując przypadki zaburzeń związanych z używaniem technologii cyfrowych, specjaliści zaproponowali 12 postulatów, które istotnie pomagają ograniczać ryzyko zachowań problemowych dodatkowo sprzyjając prawidłowemu rozwojowi dziecka, szczególnie w kontekście  relacji społecznych. Samo wprowadzenie tych postulatów, a de facto zaleceń leży w kompetencjach i odpowiedzialności rodziców, czy opiekunów. Wraz z pierwszym komputerem, smartfonem i tabletem ustalamy czytelne zasady…