TEST AUDIT

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa,wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego powyżej schematu.

Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens.